หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 มิ.ย. 2567    ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2567 44
  14 พ.ค. 2567    ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2567 61
  3 เม.ย. 2567    ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567 69
  5 มี.ค. 2567    ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 64
  9 ก.พ. 2567    ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 74
  6 ก.พ. 2567    ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567 81
  8 ม.ค. 2567    ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566 84
  7 ธ.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 80
  17 พ.ย. 2566    รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 94
  6 พ.ย. 2566    รายงานรับ -จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ2567 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 99

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1101208 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -