หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ธ.ค. 2566    รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2567 30
  1 ธ.ค. 2566    รายการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28
  15 พ.ย. 2565    ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 130
  5 ต.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 75
  1 ก.ย. 2563    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 121
  6 ม.ค. 2563    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 96
  12 ต.ค. 2561    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 90
  28 ก.ย. 2560    ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 83
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1101196 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -