หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 เม.ย. 2566    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 2566 (ราย 6 เดือน) 76
  3 เม.ย. 2566    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ ปี 2566 (ราย 6 เดือน) 101
  3 เม.ย. 2566    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2566 (ราย 6 เดือน) 71
  10 มี.ค. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปี 2565 150
  10 มี.ค. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปี 2565 169
  10 มี.ค. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 143
  26 ส.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย 85
  22 เม.ย. 2564    ข้อมูลสถิติการให้บริการ 69
  23 มิ.ย. 2563    สถิติการให้บริการ 84
  15 พ.ย. 2561    ทดสอบ 80
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 916024 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -