หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ต.ค. 2566    ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี 2566 75
  3 เม.ย. 2566    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 2566 (ราย 6 เดือน) 115
  3 เม.ย. 2566    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ ปี 2566 (ราย 6 เดือน) 197
  3 เม.ย. 2566    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2566 (ราย 6 เดือน) 151
  10 มี.ค. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปี 2565 244
  10 มี.ค. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปี 2565 262
  10 มี.ค. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 221
  26 ส.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย 156
  22 เม.ย. 2564    ข้อมูลสถิติการให้บริการ 129
  23 มิ.ย. 2563    สถิติการให้บริการ 142

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1101195 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -