หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 เม.ย. 2567    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 6
  4 ธ.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 30
  1 พ.ย. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 111
  4 ต.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 69
  12 ก.ย. 2566    เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม หมู่ที่ 2 (ซอยศรรัก) 60
  12 ก.ย. 2566    เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 8 (สายกลางบ้านหนองเสือ-บ้านอียอ) 70
  12 ก.ย. 2566    เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 89
  5 ก.ย. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 47
  10 ส.ค. 2566    เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามหมู่ที่ 5 (ซอยพยาถี) 45
  4 ส.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 59

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 929916 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -