หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

   
  นายนครินทร์  สมัญญา  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

โทร.098-6079618

 
 
นายนพดล  ทิมธนสาร   นายบัญชา  จันดากุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
โทร.081-7908594
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
โทร.086-2523310
   
  นายอำนวย  นิลทัย  
 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

โทร.093-3215230

 

 
   
  นางชุติกาญจน์    คงสุข  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
โทร.
062-9149719
 
     
   
  ไม่มีกรอบตำแหน่ง รองปลัด อบต.  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1101215 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -