หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
สภา อบต.

   
  นายประสพ  บุญสม  
 

ประธานสภา อบต.

โทร.095-3039703

 
 
นายมัน  หาญเสมอ   นางชุติกาญจน์  คงสุข

รองประธานสภา  อบต.
โทร.082-8606790

  เลขานุการสภา อบต.
โทร.062-9149719
นายปรึกษ์  ทองคำ นายประจัก  สมัญญา นายประดิษฐ  คำหาญ
สมาชิกสภา อบต. ม. 1
โทร.065-3091062
สมาชิกสภา อบต. ม. 2
โทร.089-0592073
สมาชิกสภา อบต. ม. 3
โทร.087-6035131
นายพิศวงศ์  จังอินทร์ นายอดิศักดิ์  บุญทูล นายจิรโชติ  นิลทัย
สมาชิกสภา อบต. ม. 4
โทร.090-1828689
สมาชิกสภา อบต. ม. 5
โทร.087-2598836
สมาชิกสภา อบต. ม. 8
โทร.
081-1373763
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1101224 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -