หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ก.พ. 2567    ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี2567 8
  12 ธ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567 18
  22 พ.ย. 2566    ประกาศการขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 27
  10 ต.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.ศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 55
  10 ต.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 42
  10 ต.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28
  4 ต.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 35
  23 มี.ค. 2566    ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 82
  31 ม.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 108
  3 ม.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 60

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 916243 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -