หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 พ.ค. 2567    ประชาสัมพันธ์โครงการบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ และค่าธรรมเนียมต่างๆประจำปี 2567 53
  29 มี.ค. 2567    ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)ประจำปี พ.ศ2567 60
  15 ก.พ. 2567    ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี2567 75
  12 ธ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567 83
  22 พ.ย. 2566    ประกาศการขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 83
  10 ต.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.ศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 113
  10 ต.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 98
  10 ต.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 74
  4 ต.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 95
  23 มี.ค. 2566    ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 149

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1101204 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -