หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
โอทอป สินค้าชุมชน

 
ผ้าไหมพื้นเมือง (ผ้าไหมกูย)
 
บ้านขาม  หมู่ที่ 5  ตำบลศรีสุข  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์
 
                      
 

                                                     

 
กระเป๋าจากผ้าไหมพื้นเมือง (ผ้าไหมกูย)
 
บ้านหนองสระ  หมู่ที่ 1  ตำบลศรีสุข  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์
 

           

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1076988 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -