หน้าหลัก
OTOP
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
  ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายรุกล้ำทางสาธารณะ     รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2566     รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2566      
 
 
 
   


วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ครูนครินทร์ สมัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ได้ลงพื้นที่มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท(ครั้งที่ 2) และได้ให้...

วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566ครูนครินทร์ สมัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ศรีสุข จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุตำบลศรีสุข ณ บริเวณสนา...

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ได้ลงพื้นที่มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท และได้ให้กำลังใจแแก่ครอบครัว นางเสวียน สวัสดี อยู่บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่...

วันที่ 20 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดย นายนครินทร์ สมัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข นำทีมรณรงค์เรื่องความโปร่งใส ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ...


วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ครูนครินทร์ สมัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ได้ลงพื้นที่มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท(ครั้งที่ 2) และได้ให้...

วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566ครูนครินทร์ สมัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ศรีสุข จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุตำบลศรีสุข ณ บริเวณสนา...

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ได้ลงพื้นที่มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท และได้ให้กำลังใจแแก่ครอบครัว นางเสวียน สวัสดี อยู่บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่...

วันที่ 20 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดย นายนครินทร์ สมัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข นำทีมรณรงค์เรื่องความโปร่งใส ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ชาวตำบลศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยมีครูนครินทร์...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ได้จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยมีครูนครินทร์ สมัญญา เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง...

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยครูนครินทร์ สมัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข นำพนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต.ศรีสุข ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชน...
 
 
1 มิ.ย. 2566 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายรุกล้ำทางสาธารณะ
2 พ.ค. 2566 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2566
1 พ.ค. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566
18 เม.ย. 2566 ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2566
5 เม.ย. 2566 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566
5 เม.ย. 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 2 )
1 พ.ค. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566
3 เม.ย. 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566
16 มี.ค. 2566 เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพั...
16 มี.ค. 2566 เปิดเผยราคากลางโครงการถมดินสระน้ำ บ้านอียอ หมู่ที่ 7 (สระน้ำกลางหมู่บ้...
16 มี.ค. 2566 เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน (ห้องกองช่าง)
23 ม.ค. 2566 เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรลาดทับคอนกรีตปืดผิดจราจรแบบแอสฟ...
6 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรลาดทับคอนกรีตปิดผิว...
20 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงกา...
20 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงกา...
17 ก.ย. 2564 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร...
Loading...
 
3 เม.ย. 2566 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 2566 (ราย 6 เดือน)
3 เม.ย. 2566 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ ปี 2566 (ราย 6 เดือน)
3 เม.ย. 2566 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2566 (ราย 6 ...
10 มี.ค. 2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรก...
10 มี.ค. 2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปี 2565
10 มี.ค. 2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
3 เม.ย. 2566 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
30 มี.ค. 2565 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
2 เม.ย. 2564 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
1 ต.ค. 2562 สถติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
15 พ.ย. 2561 ทดสอบ
3 ต.ค. 2565 แนวปฏิบัติการจัดการรื่องร้องเรียนการทุจริต
1 ต.ค. 2564 คู่มือและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอ...
1 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธ...
1 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส...
1 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกแล...
21 ส.ค. 2561 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561
25 ส.ค. 2560 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560
1 ส.ค. 2559 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
1 ส.ค. 2559 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
พนักงานส่วนตำบล
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
การติดตามและประเมินผลแผน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส
(พ.ศ.2566-2570)
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
รายงานผลการประเมิน ITA
 
รายงานผลการประเมิน ITA
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท.(LPA)
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

 

 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 816021 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -