หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
     

   
  นางชุติกาญจน์    คงสุข  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง

062-9149719
 
   
  -ว่าง-  
  ไม่มีกรอบตำแหน่ง รองปลัด อบต.
ส.ต.ณฤทธิ์  ผลเจริญ    นางสาวรัตนา สุดาจันทร์
นายนัครินทร์  แสงมณี
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
081-9978444
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
091-3495041
ผู้อำนวยการกองช่าง
(อำนวยการท้องถิ่น) ระดับต้น

089-9475376
   
  นางชุติกาญจน์  คงสุข  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
062-9149719
 
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 870922 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -