หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ธ.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 (ครั้งที่ 1) 10
  15 ส.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 (ครั้งที่ 2) 23
  5 ส.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 (ครั้งที่ 1) 14
  11 พ.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 4
  28 ก.พ. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 17
  28 ก.พ. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 (ต่อ1) 9
  28 ก.พ. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 (ต่อ 2) 13
  11 ม.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1/2565 23
  11 ม.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1/2565 (ต่อ) 22
  6 ม.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ประจำปี 2565 11

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 870911 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -