หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 มี.ค. 2566    ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 47
  31 ม.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 75
  3 ม.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 27
  29 พ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2566 40
  6 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 119
  6 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกส้ราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 27
  6 ต.ค. 2565    ประกาศ ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.ศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 28
  4 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 57
  3 ต.ค. 2565    รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 29
  28 ก.พ. 2565    ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2564 132

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 870912 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -