หน้าหลัก
OTOP
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 พ.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 15
  3 เม.ย. 2566    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 22
  16 มี.ค. 2566    เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 (บริเวณด้านข้างโรงเรียนบ้านหนองดุม) 11
  16 มี.ค. 2566    เปิดเผยราคากลางโครงการถมดินสระน้ำ บ้านอียอ หมู่ที่ 7 (สระน้ำกลางหมู่บ้าน) 10
  16 มี.ค. 2566    เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน (ห้องกองช่าง) 9
  1 มี.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 15
  14 ก.พ. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดทับคอนกรีตปิดผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตหมู่ที่ 7 บ้านอียอ (สายกลางหมู่บ้าน)ความกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,017 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,085 ตารางเมตร ป้าย 1 ชุด องค์การบร 14
  10 ก.พ. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดทับคอนกรีตปิดผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองดุม (สายบ้านหนองดุม-บ้านขาม) ความกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,190 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,140 ตารางเมตร ป้าย 1 10
  8 ก.พ. 2566    ประกาศผลการตรวจสอบการมีประโยชน์ร่าวกันของผู้เข้ายื่นการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เสริมผิวจราจรลาดทับคอนกรีตปิดผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองดุม (สายบ้านหนองดุม-บ้านขาม) ความกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,190 ตารางเมตร ป้าย 1 ชุด องค์การบริหารส 7
  8 ก.พ. 2566    ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เสริมผิวจราจรลาดทับคอนกรีตปิดผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตหมู่ที่ 7 บ้านอียอ (สายกลางหมู่บ้าน)ความกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,017 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อ 11

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 815982 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -