โอทอป สินค้าชุมชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA 2563
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของอปท.เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพ.ร.บข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยครูนครินทร์  สมัญญา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ ได้โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของอปท.เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพ.ร.บข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์