หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลศรีสุข ประจำปีงบประมาณ 2565


องค์การบริหารส่วนำบลศรีสุข โดยครูนครินทร์  สมัญญา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  ได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลศรีสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์